• Versoepeling van de coronaregels

    Met ingang van 18 februari 2022 zijn er voor amateur-voetbalverenigingen geen geldende coronaregels meer van kracht.