• Bericht aan alle ouders en spelers

  Vanaf maandag 11 oktober gaan wij nogmaals de formulieren voor vrijwilligerswerk uitdelen en zijn ze ook in de kantine te verkrijgen.

  Wij hebben ECHT vrijwilligers nodig om de club draaiende te houden!!

  Wij willen mensen, die al reeds een formulier hebben ingevuld verzoeken om deze nogmaals in te vullen, om nu alles in één keer centraal op te slaan.
  Ook ouders die al vrijwilligerswerk doen, graag het formulier nogmaals inleveren.
  Sorry voor het ongemak!

  Ouders met meerdere kinderen bij de club, hoeven zich maar op te geven voor 1 vrijwilligerstaak of anders maar 1x de vrijwilligersbijdrage te voldoen.

  U kunt uw formulier inleveren:
  *op zaterdag 16 oktober in de bestuurskamer
  *bij mij persoonlijk op maandag 18 oktober & dinsdag 19 oktober tussen 18.15 - 20.00
  * naar mij sturen via de whatsapp op 0617914466
  * of mailen naar ledenadministratie@dhc-voetbal.nl

  Wij hopen voor 20 oktober uw formulier binnen te hebben.
  Bij geen reactie gaan wij er van uit dat u de bijdrage betaalt. Met uw bijdrage kunnen wij dan weer mensen inhuren waar wij vrijwilligers te kort komen!

  Als u zich opgeeft voor een vrijwilligerstaak, dan dient u deze ook daadwerkelijk te doen, anders volgt alsnog een rekening voor de vrijwilligersbijdrage.

  • Yasmine 061791446
  • (vrijwilligerscommisie DHC)