• Contributie

  Conform de statuten zijn de leden jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie, die door de algemene ledenvergadering jaarlijks wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur.

   In de Algemene Ledenvergadering van d.d. 29 mei 2019 zijn de onderstaande contributiebedragen vastgesteld. 

  Activiteit voetbal

  Contributiebedrag

  Senioren selectieteam 1

  350,00

  Senioren selectieteam 2

  350,00

  Senioren niet-selectie

  250

  JO13 t/m JO19

  325,00

  JO12

  300,00

  JO10/JO11

  275,00

  JO8/JO09

  225,00

  JO06/JO07

  150,00

  Champions League

  35,00

   

  Overige leden

    Contributiebedrag

  Lid (niet spelend)

  110,00

  Lid (65+)

  55,00

  Donateur

  70,00

  Donateur (65+)

  40,00

   KNVB boetes: Wanneer een speler en/of een team een boete van de KNVB opgelegd krijgt, brengt de KNVB die bij DHC in rekening. De club berekent deze boetes met bijbehorende administratiekosten door aan haar leden.

   Afkoop Vrijwilligerstaken: Ieder lid is verplicht iets voor de vereniging te doen. Deze verplichting is af te kopen middels een bijdrage van € 50,- per seizoen.

   Clubcollect: Voor het innen van de contributies maken wij gebruik van Clubcollect; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen.

  Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor u als lid. U krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin u bijvoorbeeld zelf uw gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan de contributie-administratie.

  Hoe werkt het precies?
  ClubCollect is geen incassobureau, maar een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van contributiegelden. Vanaf komend seizoen ontvangt u van ClubCollect een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u, afhankelijk van de instellingen van de vereniging, of u betaalt in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, namelijk iDeal of automatische incasso.

  Betaalt u het liefst in termijnen? Dan verlopen de betalingen altijd via automatische incasso en rekent ClubCollect een kleine administratieve bijdrage. U bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u ook nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de hoogte, en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de overschrijving inplant!

  Let op: Bij een tweede stornering van een termijnbetaling gedurende het seizoen zal de optie tot termijnbetalingen worden opgeheven en dient het resterende bedrag voor het seizoen in één keer binnen de gestelde betaaltermijn te worden voldaan.

   Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van ClubCollect: www.clubcollect.com

   Facturatiemomenten: De contributies worden in rekening gebracht per eind juni met een betaaltermijn van 30 dagen.

  Eventuele KNVB Boetes worden gedurende het seizoen in rekening gebracht, z.s.m. na ontvangst vanuit de KNVB.

   Betaling in termijnen: Voor de contributiefacturen per begin van het seizoen wordt de mogelijkheid geboden om in 1 termijn of max 4 termijnen te betalen. Dit kan u zelf aangeven via uw persoonlijke betaalpagina in ClubCollect. De administratieve kosten vanuit ClubCollect zullen direct naar u worden doorbelast.

  Voor de overige facturen bijvoorbeeld de KNVB boetes wordt geen optie tot betaaltermijnen geboden. Deze dienen altijd in één termijn te worden voldaan.

  Wanneer u gedurende het seizoen lid wordt van voetbalvereniging DHC zal u de optie geboden worden om de contributiebetaling te voldoen over de resterende looptijd van het seizoen (waarbij iedere maand als 1 termijn geldt en mei als laatste termijn zal gelden).

   Bijzondere omstandigheden: Het bestuur kan in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing van betaling verlenen.

  Kunt u door specifieke omstandigheden de contributie niet (tijdig) betalen, neemt u dan vóór 1 september van het kalenderjaar contact op met de penningmeester van DHC  via penningmeester@dhc-voetbalvereniging.nl. 

  In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk alternatieve regelingen te treffen.

  Langdurige blessure: Indien een spelend lid vanwege een langdurige blessure tijdens het seizoen niet aan voetballen toekomt, dan kan het lidmaatschap worden omgezet naar rustend lid. In dat geval komt de speler in aanmerking voor restitutie van een deel van de contributie.

   Ouders met een laag inkomen kunnen korting aanvragen via het Jeugd Sportfonds of met hun Ooievaarspas.

   Jeugdsportfonds: Dit fonds geeft een bijdrage in de kosten voor sport voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Het initiatief voor een bijdrage uit het jeugdsportfonds ligt bij de ouder(s) of verzorger(s). Een intermediar kan een aanvraag indienen, het geld gaat naar de club. Lees hier hoe het werkt.

  Ooievaarspas: Voor nadere informatie over de aanvraag van de Ooievaarspas welke alleen verkrijgbaar is indien je bent ingeschreven in gemeente ’s-Gravenhage, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zie hiervoor www.ooievaarspas.nl

  Ben je in bezit van een geldige Ooievaarspas meld dit dan bij ledenadministratie (ledenadministratie@dhc-voetbalvereniging.nl) . Aan het begin van elk voetbalseizoen word je via het bij ons bekende mailadres opgeroepen om de geldige Ooievaarspas te laten scannen zodat de korting op de contributie kan worden verrekend.

  Als vereniging zijn wij ook nog aangesloten bij stichting Leergeld in Den Haag waar u mogelijk ook in aanmerking kunt komen voor vergoeding van voetbalschoenen, scheenbeschermers, trainingspak etc. 

  Onderkant formulier

  Achterstallige betalingen

  Bij het uitblijven van een tijdige betaling zullen de spelactiviteiten na het verstrijken van de betaaltermijn per direct worden geblokkeerd tot het moment dat de betaling is ontvangen via ClubCollect.