• Contributies seizoen 2020 - 2021

  De contributies voor seizoen 2020 - 2021 zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van afgelopen seizoen:
  €    350    Senioren Selectieteams, DHC A, B, B O23 en C Selectie
  € 4.000    Overige senioren teams, bedrag per team

  €    325    JO19 / JO 18 / JO17 / JO16 / JO15 / JO14 / JO13
  €    300    JO12
  €    275    JO11 / JO10
  €    225    JO09 / JO08 / JO07 / JO06 (indien uitkomend in de competitie)

  • In verband met de toenmende hygyiënevraag vanuit de leden, hebben we het volgende bedacht:
  • Alle spelende leden zorgen zelf voor de aanschaf van hun wedstrijdbroekje en wedstrijdkousen
  • Deze zijn te koop in de kantine bij DHC of bij Sport2000 te Delft
  • Bij aankoop van een nieuw paar voetbalschoenen bij Sport200 Deft, ter waarde van € 75, krijgt u het wedstrijdbroekje en de wedstrijdkousen gratis

  Overige leden:

  € 110    Niet spelende leden
  €   55    65+ Ledn
  €   70    Danateurs
  €   40    65+ Donateurs 

 • Betaling in termijnen is mogelijk, maximaal 3 termijnen

  Maak het geld over naar DHC op rekening nr NL66 INGB 0000 2186 34 te name van VV DHC
  vermeld hierbij de naam + geboortedatum van het lid waarvoor betaald wordt.

   U kunt nog beter deelbetalingen afspreken en pinnen in de kantine, dit kan op

  • maandag 24 / 31 augustus, 14 / 21 / 28 september, 5 / 12 oktober 2020 19:30-21:00
  • dinsdag 25 augsutus en 1 / 8 / 15 / 22 september 20:00 - 22:00
  • woensdag heel de maand augustus / september van 11:00-16:00

  De laatste termijn dient dan wel voldaan te zijn op 15 oktober 2020

  Indien u betaald middels een ooievaarspas, dan moet dat gebeuren in de maand augustus, kunt u deze scannen op de volgende dagen

  • maandag 24 en 31 augustus 2020 19:30-21:00
  • dinsdag 25 augsutus en 1 september  20:00 - 22:00
  • woensdag heel de maand augustus van 11:00-16:00
  • De ooievaarspas dient gescand te zijn uiterlijk 3 september 2020