• Facturering Vrijwilligersvergoeding

  5 feb 2020
 • Met ingang van dit seizoen hebben we aan iedereen gevraagd zich op te geven voor een vrijwilligerstaak bij DHC. Veel mensen hebben zich al opggeven en een aantal mensen heeft aangegeven dit af te kopen middels de € 75.00

  De komende weken gaan wij de mensen indelen en of oproepen met betrekking tot de door hen opgegeven mogelijkheden.

  De mensen die niets hebben doorgegeven zullen wij een factuur sturen voor de bijdrage van € 75.00

  Tot het einde van deze week ontvangen wij nog evt inschrijvingen voor taken op ledenadministratie@dhc-voetbal.nl Volgende week gaan wij de facturen en vanaf deze week gaan wij mensen indelen.

  met vriendelijke groet

  Patrick Luiten (voorzitter)