• Gouden Sportspelden voor twee DHC-ers: Greet van Velzen en Dik Schreuders

 •  

  Vrijdagmiddag 22 oktober jl. kon de Delftse sportwethouder Karin Schrederhof (eindelijk) de gemeentelijke Sportspeld met de bijbehorende oorkonde uitreiken aan twee DHC-ers, die deze erkenning dubbel en dwars hebben verdiend. Het betrof Greet van Velzen en Dik Schreuders.

  De Sportspeld wordt door de Gemeente Delft in samenwerking met de Sportraad Delft toegekend aan vrijwilligers die geheel belangeloos een lange staat van dienst in de Delftse sportwereld op hun naam hebben gezet. Afhankelijk van het aantal jaren als vrijwilliger is er verschil in ‘de kleur’ van de Sportspeld, maar voor Greet en Dik paste alleen de Gouden Sportspeld. Dat die Sportspeld aan hen beiden zou worden toegekend, dat was al sinds maart 2020 een goed bewaard geheim, maar de Corona-pandemie en diverse ziekten aan de kant van de ontvangers stelde de uitreiking maar liefst anderhalf jaar uit.

  Greet van Velzen (nu 76 jaar) was bij DHC actief achter de bar en in de keuken in de periode 1986-2000. Op de zaterdagen deed ze – tot circa 2011 samen met haar begin 2021 helaas overleden echtgenoot Hennie – jarenlang de ontvangst van tegenstanders en scheidsrechters. Greet deed dit vanaf circa 2000 tot mei 2019. Sinds 2002 houdt Greet zich bezig met het Wedstrijdsecretariaat Jeugd en de Ledenadministratie. Ze is daarmee ook lid van de Jeugdcommissie. Incidenteel doet Greet nog de ontvangst in de Bestuurskamer bij de thuiswedstrijden van DHC 1. Voor dit alles werd Greet in 2016 binnen DHC benoemd tot Lid van Verdienste. In het afgelopen jaar werd Greet getroffen door een ernstige ziekte aan een oog, hetgeen tot diverse medische behandelingen en zeer recent ook tot nog een oogoperatie heeft geleid. Bovendien, zoals al is aangegeven, kwam enige maanden geleden haar echtgenoot Hennie van Velzen te overlijden. Greet heeft de gemeentelijke Gouden Sportspeld meer dan verdiend.

  Dik Schreuders (nog net 65 jaar) – de schoonzoon van Greet en de tweelingbroer van Wicher - was zeer vele jaren actief bij DHC en ook in de sportwereld daar buiten. Dit totdat hij op 1 oktober 2020 werd getroffen door een zware hersenbloeding. Sindsdien is de wil om actief te zijn en blijven voor DHC bij hem zeker nog wel aanwezig, maar helaas is het voor hem niet mogelijk. Al op heel jonge leeftijd was Dik als vrijwilliger actief, ter ondersteuning van hetgeen zijn beide ouders als vrijwilligers voor DHC deden. Door een ernstige knieblessure al jong uitgeschakeld om zelf te voetballen, werd Dik al heel jong ook elftalleider bij een jeugdteam. Vanaf februari 1978 had Dik vervolgens bijna onafgebroken een kaderfunctie bij DHC. Hij was heel lang en diverse perioden in diverse functies lid van de Jeugdcommissie. Dik was meer dan 20 jaar onafgebroken omroeper bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal. Hij deed jarenlang de Ledenadministratie en het Wedstrijdsecretariaat voor jeugd en senioren, dan wel de seniorenselectie. Dik deed jarenlang de ontvangst op de zaterdagen bij de jeugd en ook bij de thuiswedstrijden van het 1e en 2e op zondag. Hij schreef talloze artikelen in het toenmalige roemruchte (papieren) clubblad de DHC Tribune, later op de DHC-website. Dik schreef mee aan de Jubileumboeken van 1985 en 2000. Dik was vele jaren (1986-2002, 2007-2008 en 2015-heden) lid van het Bestuur, waarvan de meeste jaren als secretaris, tot genoemde zware hersenbloeding dit een jaar geleden abrupt stopte. Binnen DHC werd Dik al in 1993 benoemd tot Lid van Verdienste. Buiten DHC was Dik ook nog actief in de Sportraad Delft, de Sectie Voetbal van de Sportraad, alsmede in verscheidene functies bij de KNVB.

  De door diverse oorzaken anderhalf jaar uitgestelde uitreiking van de twee Gouden Sportspelden vond vrijdagmiddag 22 oktober jl. plaats bij Dik thuis, in kleine familiekring waarbij ook Carolien, Michael en Wicher aanwezig waren. De uitreiking werd gedaan door sportwethouder Karin Schrederhof, vergezeld van Sportraad-secretaris Guus Heemskerk. De wethouder had zowel voor Greet als voor Dik passende en lovende woorden. Ze onderstreepte het belang van vrijwilligers voor de sportclubs. Ook wees ze op de vele tegenslagen, met name de laatste anderhalf jaar, waar Greet en Dik in hun persoonlijk leven mee te maken hebben gekregen. Ze kon constateren dat beiden zich er zeer moedig, wilskrachtig en optimistisch door heen slaan. De wethouder gaf aan, dat DHC trots kan zijn op zulke vrijwilligers!

  Langs deze weg feliciteert DHC Greet en Dik met de door hen ontvangen Gouden Sportspeld. Deze gemeentelijke onderscheiding is meer dan terecht voor hun staat van dienst als vrijwilliger gedurende ongeveer 50 jaar. DHC is trots op zulke vrijwilligers! We wensen beiden heel veel sterkte en succes bij hun medische herstelproces. We hopen beiden nog veelvuldig bij DHC te zien.