• Inschrijfformulier

  Formulier elektronisch invullen en daarna aan ledenadministratie@dhc-voetbal.nl (ook seniorleden) Indien gewenst kunt u het ingevulde formulier ook persoonlijk inleveren in de bestuurskamer van DHC op de 1e verdieping van het clubgebouw of per post sturen naar:  Delfia Hollandia Combinatie t.a.v. ledenadministratie, Postbus 1093      2600 BB Delft 

 • Welkom

  Wij vinden het super leuk dat jij bij DHC wilt komen voetballen en hopen je binnenkort als lid te mogen verwelkomen. We vragen je het inschrijfformulier geheel in te vullen en te mailen naar ledenadministratie@dhc-voetbal.nl of persoonlijk in te leveren in de bestuurskamer van DHC op de 1e verdieping.

  Op het moment dat je door de vereniging en de KNVB speelgerechtigd bent verklaard, zal de debetreffende afdelingcoördinator binnen twee weken contact met je opnemen over deelname aan trainingen en wedstrijden

 • Algemeen

  DHC is opgericht in 1910 en traint en speelt op het sportpark aan de Brasserskade, Sportring 2 – 2616 LK Delft. De clubkleuren zijn groen/zwart shirt, witte broek en groene kousen Bij DHC spelen we t/m O17 met gemengde teams van jongens en meisjes. Daarboven gaan we in de komende tijd een MO17 en een damesteam proberen te creëren.

  Elk lid wordt geacht te begrijpen hoe wij willen dat de club met jou omgaat en wat de club van jou verwacht. Di vind je terug in het ‘DHC Mission Statement -Zo zien wij DHC’.  

 • Opzeggen Lidmaatschap

  Wanner je lid wordt van DHC ben je dat tot het einde van het seizoen. Wil je tussentijdsstoppen of overstappen, dan willen wij je daarbij helpen, NADAT je je alle financiële verplichtingen voldaan hebt en je kleding is ingeleverd.

  Opzegging lidmaatschapdient dient volgens de statuten van DHC voor 31 mei te gebeuren. Maak je in het lopende seizoendeel uit van een selectie team bij DHC, dan dien je op te zeggen voor 15 mei.

  Opzegging wordt definitief als je een door een bestuurslid getetekend uitschrijfformulier in e bezit hebt.

 • Gebruik persoongegevens

  De persoonsgegevens vermeld op het aanvraagformulier worden, na toelating tot het lidmaatschap,opgenomen in hetledenbestand van onze vereniging. De vereniging is las lid van de KNVB, opgrond van diens statuten en reglementen, verplicht deze gegevens ook te verstrekken aan de KNVB. De vereniging stelt deze persoonsgegevens verder niet ter beschikking aan derden, maar gebruikt de gegevens uitsluitendvoor reguliere verenigingszaken zoals bijvoorbeeldcontributie-inning, teamindelingen communicatie

  De KNVB heeft echter, op grond van een in het verleden genomen besluit van de algemene vergadering amateurvoetbal, het recht gegevens als naam, adres, woonplaatsen telefoonnummerter beschikkingte stellen aan andere partijen. Indien u niet wenst dat de KNVB  uw adres aan derden beschikking steltdient u dir persoonlijk per brief door te geven aan: KNVB, Postbus 784, 3700 AR Zeist