• Mission Statement DHC

 • Mission Statement DHC

  - Zo zien wij DHC -

  Algemeen
  Bij DHC gaan we met respect met elkaar om. Dit zowel op het veld als buiten het veld.

  Ieder lid van DHC heeft de verplichting om een (vrijwilligers)taak te vervullen binnen de club, zoals omschreven in de visie vrijwilligerstaken DHC. Voor jeugdleden <JO17, wordt deze taak / kan deze taak worden overgenomen door de ouders, daarboven in overleg ofwel de speler ofwel een ouder.

  Lidmaatschap
  Wanneer je lid wordt van DHC, ben je dat voor een volledig seizoen. Wil je tussentijds stoppen of overstappen, dan willen wij je daarbij helpen, NADAT je je volledige contributie voldaan hebt en je kleding hebt ingeleverd. Opzegging lidmaatschap dient volgens de statuten van DHC voor 31 mei te gebeuren.
  Maak je in het lopende seizoen deel uit van een selectieteam bij DHC, dan dien je op te zeggen voor 15 mei.

  Kleding
  Het wedstrijdtenue van DHC wordt je door de club ter beschikking gesteld. Het standaard tenue bestaat uit groene kousen, witte broek en een zwart/groen/zwart shirt. Indien nodig stellen wij een reserve tenue ter beschikking.

  Alle andere ter beschikking gestelde kleding is afhankelijk van sponsors die zich aan een team verbinden. Alle ontvangen kleding dient aan het eind van het seizoen geretourneerd te worden aan DHC.
  Kleding kan alleen ontvangen en ingeleverd worden met het DHC kledingformulier

  Rond de wedstrijd
  Voor alle teams van DHC geldt, dat we omkleden in de kleedkamer, vanaf de O-9 zonder ouders in de kleedkamer. Bij de wedstrijden staan de ouders en andere supporters, achter het hek (indien aanwezig), of aan de kant van het veld tegenover de trainer/leider van het team.

  Na de wedstrijd douchen alle spelers. Daarna zorgen ze er gezamenlijk voor dat de kleedkamer netjes achtergelaten wordt voor het volgende team. Ouders wachten in de kantine tot de kinderen omgekleed en fris naar de kantine komen. Vertrekken naar uitwedstrijden doen we vanaf DHC, dit geeft de trainer / leider de gelegenheid kleding, aantal spelers
  etc. te checken en evt. problemen op te lossen.

  Rond de wedstrijden en / of trainingen accepteren wij absoluut geen disproportioneel agressief of asociaal gedrag. Dit geldt voor spelers, begeleiders, trainers, maar ook voor ouders.

  Ongewenst gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap of een stadion- terreinverbod.

  Steeds vaker zien wij dat ouders/verzorgers het recht in eigen hand nemen. Dit is iets wat wij niet kunnen tolereren. Wij accepteren daarom van ouders/verzorgers, trainers/leiders geen mailtjes rechtstreeks naar tegenpartij of KNVB
  inzake tegenstanders of gedrag van tegenstanders of eigen spelers.

  Mocht er zich een probleem voordoen dan gaan wij dat voor zover mogelijk tussen de verenigingen oplossen. Dit contact zal te allen tijde lopen via leiders maar de bestuursleden.

  Club
  Buiten het voetbal om, organiseren wij als DHC een aantal clubactiviteiten. Wij rekenen er op dat iedere jeugdspeler van DHC aanwezig zal zijn bij deze evenementen.

  De kantine van DHC werkt cashless, er kan dus niet met kasgeld betaald worden. Omdat niet iedereen het prettig vindt om met een pinpas rond te lopen kennen we bij DHC de DHC betaalcard. Op deze kaart kun je aan de kassa van de kantine een bedrag zetten via een pintransactie. Daarnaast is het ook mogelijk om cash geld op de DHC card te storten. Dit kan echter alleen in overleg met een bestuurslid van DHC.

  Trainer
  De trainer spreken we aan als trainer en als de trainer praat houd je als speler je mond.

  De ouders mogen te allen tijde een gesprek aan gaan met de trainer, maar niet op de wedstrijddagen of tijdens trainingen. Om een goed gesprek te kunnen voeren hebben we de trainerskamer. Tijdens een gesprek zal er zo veel mogelijk een vertegenwoordiger van het bestuur (coördinator, HJO, lid van de voetbaltechnische commissie of
  bestuurslid) aanwezig zijn.

  Selectie
  Wanneer je bij DHC in de selectie speelt, streef je het hoogst haalbare na. Om dit te bereiken trainen we met de selectieteams 3x per week. We gaan er van uit dat je als speler of trainer iedere training 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent. Je aanwezigheid op trainingen wordt door de leider/trainer bijgehouden. Deze
  trainingsopkomsten worden ingeleverd bij de coördinator / HJO.

  Wanneer je speelt in een selectieteam van DHC, speel je competitie-, beker- en oefenwedstrijden. Mocht je door omstandigheden naar jouw inzicht of dat van je trainer aan te weinig speelminuten komen, dan lossen we dat op door je in een ander team mee te laten spelen. Mocht de trainer je vragen bij een ander team mee te spelen, dan is dat niet aan jou. De trainer bepaalt in welk team je speelt.

  Scouting
  Ieder jaar houden we als DHC een aantal scouting dagen waar we zowel selectie als niet selectiespeler boordelen met een groot team van trainers en andere voetbalkenners. Op deze dagen kunnen er ook een aantal spelers van buitenaf mee trainen.

  Afbellen
  Afbellen voor een training uiterlijk 15u00 op de dag van de training –

  In principe gaan trainingen altijd door. Trainingen afgelasten vanwege afkeuring gebeuren ruim voor de training dus

  17u00 wordt om uiterlijk 15u00 door gegeven via de groep app.
  18u30 wordt om uiterlijk 16u00 door gegeven via de groep app.
  20u00 wordt om uiterlijk 17u00 door gegeven via de groep app.
  Ongeacht de opkomst wordt er getraind, dus te weinig spelers is geen reden om niet te trainen.

  Als een trainer door overmacht geen training kan geven, zorgt deze trainer zelf voor een vervanger.
  Afbellen voor een wedstrijd, tenminste 7 dagen voor de wedstrijd (calamiteiten uitgezonderd), zodat trainers en begeleiders voldoende tijd hebben om een passende oplossing te creëren.

  Regels en Rechten
  Een DHC-er heeft dus regels waar je je aan moet houden maar ook rechten. Samen bouwen we aan een mooie club.

  Mission Statement Mission Statement

  versie: Mission Statement DHC-MSfrm-2019-01