• Organisatie DHC

  De organisatie bij DHC is opgebpuwd uit een bestuurlijk gedeelte en een aantal commissies.

  Alle zaken rond het voetballende gedeelte, worden geregeld vanuit de Technische Coordinatoren, maar natuurlijk zijn er ook een groot aantal andere zaken die geregeld worden rond DHC. Een overzicht van al deze commissies en een deel van de organisatie vindt u hieronder terug.

  De taakomschrijvingen zijn overgenomen zoals de KNVB deze aanbeveelt in een blauwdruk. 

 • Bestuur DHC

  Peter Ormskerk,          voorzitter@dhc-voetbal.nl 

  Mariska Vriese,           secretaris@dhc-voetbal.nl      

  Cherish Hasselbaink,   penningmeester@dhc-voetbal.nl 

  Rob de Vree

  Joren Groot

  Marvin van der Krogt

  Thomas Laros

   

 • Kerntaken:

  Leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van de voetbalvereniging DHC.

  Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen.

  Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies.

  Lees verder

 • Technische Com.

  Gerard Gilds

 • Kerntaak: Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.

  Lees verder

 • Jeugd Commissie

  Ivo Visser voorzitter
  Wicher Schreuders
  Lennard Robbenmond
  Greet van Velzen
  Yasmine Lai 
  E-mail: jeugd@dhc-voetbal.nl

 • Jeugdcommissie: Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen.

  •  Kerntaken: Contacten met en coördinatie jeugdtrainers; Contacten met en coördinatie jeugdleiders; Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode.

  Lees verder

 • Toernoien en events

  Yasmine Lai
  Zorah

  E-mail:toernooien-events@dhc-voetbal.nl

 • Taak omschrijving

  Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven.

  • Kerntaak: Reserveert tijdig sporthallen voor die groepen, die in de wintermaanden in de zaal trainen en deelt dit mede aan het hoofdbestuur. Geeft schema´s vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden. Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve recreatie, bijv.: - Koekactie; - Grote verloting; - Verloting bij thuiswedstrijden; - Interne activiteiten (kaart en bingo avonden); - Medewerkeravond; - Crossloop; - Seizoensafsluiting; - Koningsdagfestiviteiten; - Ramadan / Suikerfeest.
 • Kantine Commissie

  Mario 't Einde
  Kewinas Netten

 • Taak omschrijving

  Het clubhuis van de vereniging beheren en exploiteren en het scholen van barvrijwilligers.

 • Financiële Com.

  Wicher Schreuders
  Ronald Moor
  Alex Hoogendoorn
  Michael Schreuders

 • Taak omschrijving

 • Sponsorcommissie

 • Taak omschrijving

  Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.

  • Kerntaak: Onderverdeling: Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid. Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als: - Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken); - Reclameborden; - Wedstrijdballen; - Advertenties. Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen. Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging. Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden. Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal. Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan de penningmeester.
 • Kascommissie

  Ed van der Spek
  Michael Schreuders
  Erik Zwetsloot

 • Taak omschrijving

 • Accommod. Com.

  Wicher Schreuders
  Piet van Willigen jr.

 • Taakomschrijving

  Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de velden en de accommodatie.

  • Kerntaak: Beheer en onderhoud van het sportcomplex in samenwerking met gemeentewerken en/of andere instanties die betrokken zijn bij het onderhoud van de accommodatie. Opzetten van een onderhoudsschema voor zowel groot als klein onderhoud van de accommodatie. Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van voetbal- en trainingsvelden. Draagt zorg voor de schoonmaak van de kleedkamers
 •