• Naar aanleiding van een klacht inzake racisme, ontvangen door DHC, willen wij graag het volgende statement naar buiten brengen:

  DHC is een club waar ruimte is voor alle groepen in onze samenleving om gezamenlijk, met de nadruk op naast elkaar en met elkaar, een afspiegeling te vormen van onze samenleving. Voor racisme en discriminatie is er nadrukkelijk geen plaats.

  De klacht zoals door DHC ontvangen is neergelegd bij een onafhankelijke commissie die voor zover mogelijk, met de verschillende betrokkenen gesproken heeft. Op basis van het rapport dar door deze commissie is opgesteld willen wij als club graag het volgende naar buiten brengen.

  De klacht zoals neergelegd is zeer serieus onderzocht omdat het hier om een groot gevoel van onrecht gaat. De voorzitter, Patrick Luiten, waartegen de klacht was ingediend, is zich terdege bewust van de gevoeligheid van zijn uitspraken. Hoewel deze anders zijn opgevat dan hoe hij ze had bedoeld, begrijpt hij dat dit voor de ontvangers kwetsend was. Hij wil zijn excuses aanbieden aan hen die zich daarin benadeeld voelen en benadrukt dat er geen enkele intentie was, is en zal zijn om wie dan ook te kwetsen.

  Naar aanleiding van het rapport is het nog duidelijker geworden dat we allemaal en in het bijzonder de voorzitter beter op moet letten in welke context uitspraken ontvangen worden.

  Omdat racisme en discriminatie een thema is wat het voetbal gezamenlijk wil uitbannen, zal ook een specialist van de KNVB nog naar het rapport kijken.

  Met hopelijk het einde van de coronatijd in zicht, willen we proberen naar de toekomst te kijken, de mogelijkheden en de kansen die er liggen. Dit geldt voor iedereen persoonlijk, maar in het bijzonder voor de club DHC.

  Bestuur DHC