• Belangrijke mededeling van het Bestuur

  BELANGRIJKE MEDEDELING

   Het interim bestuur DHC  was in de eerste instantie voor 3 maanden de opdracht gegeven onderzoek te doen naar:

  1)      hoe het zover heeft kunnen komen dat DHC in zo een diep dal terecht is gekomen

  2)      wat er nodig zal zijn om DHC weer uit het slop te halen

  en vooral,

  3)      onderzoeken of de vereniging nog levensvatbaar is.

  De bevindingen en eindconclusie zal in een nog af te ronden definitief rapport/verslag te lezen zijn.

   In de eerste maanden kwam het bestuur reeds tot de conclusie dat deze taak nogal ambitieus was omdat er ondertussen wel een vereniging gerund diende te worden. Tot 2 keer toe is daarom de termijn verlengd. Het werden uiteindelijk acht intensieve maanden bezig zijn met DHC naast een reguliere baan en dat is velen van het bestuur echter niet in de koude kleren gaan zitten. Daarom hebben de meeste leden van het bestuur besloten –sommigen eerder dan anderen- om niet verder te gaan als bestuurslid. Ze geven het stokje graag over aan anderen die het werk af willen maken.

  In deze acht maanden is er door de bestuursleden wel veel belangrijk werk verzet. Zo zijn de meest hardnekkige obstakels van de weg en is het financiële verkeer van de vereniging niet alleen inzichtelijker maar vooral overzichtelijker geworden. Dit wil echter niet zeggen dat DHC achterover kan gaan leunen want het aantal leden en daarmee (jeugd)teams is sterk teruggelopen. De trend van weglopende leden/spelers die reeds vòòr de corona periode was ingezet, kon dit interim bestuur helaas niet geheel afremmen.

  In een ultieme poging om het tij te keren zijn de volgende maatregelen genomen:

  Een Technisch Coördinator is aangesteld in de persoon van Coen van der Hoeven.

  Hij wordt verantwoordelijk voor het gehele technisch beleid van de jeugd. Met zijn rijke ervaring zal hij samen met de gehele trainersstaf proberen DHC weer daar te krijgen waar het hoort.

  Coen van de Hoeven staat in de regio en bij kenners bekend als kundig, streng maar rechtvaardig. Coen zal in overleg met de trainer van de selectie, John de Letter ook kijken wat hij kan betekenen voor de selectiespelers.

  Verder,

  Om in ieder geval wat meer levendigheid op het complex te krijgen, zijn met externe sportaanbieders het komende jaar initiatieven afgesproken.

  Ook is met een Delftse voetbalclub een samenwerkingsverband aangegaan.

  Om stagnatie  in de werkzaamheden te voorkomen zullen tot de Algemene Ledenvergadering de hierna genoemde personen de volgende taken waarnemen:

  •  Personeel / vrijwilligers         Peter Ormskerk
  • Financiële administratie          Alex Hoogendoorn en Ronald Moor
  • KNVB Liason Officer                 Wicher Schreuders
  • Ledenadministratie                  Yasmine Lai
  • Jeugd en Communicatie           Ivo Visser
  • Businessclub & Sponsoring      Peter Ormskerk
  • Kleding en Materiaal                 Gökhan Işik       
  • Kantine & Keuken                     Pim de Koster

  VERANTWOORDELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN

  Voor de goede orde wordt wederom vermeld dat personen die zichzelf een functie hebben toegeëigend of een “officiële” functie of taak toegewezen hebben gekregen zonder medeweten of toestemming c.q. goedkeuring van het bestuur, de vereniging noch sponsoren of individuele personen van het bestuur verantwoordelijk zijn voor welke (financiële) verplichting dan ook.

 • Van de bestuurstafel