• Wicher Schreuders benoemd tot Bondsridder

  Vrijdagavond jl. (14 april) werd op de KNVB Campus in Zeist afscheid genomen van degenen die per 31 december jl. zijn teruggetreden uit de KNVB Ledenraad. Hiertoe behoorde ook onze voormalige voorzitter en ex-bestuurslid Wicher Schreuders. Voor zijn ‘grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal in het algemeen en het amateurvoetbal in het bijzonder’ werd hij benoemd tot Bondsridder van de KNVB. Het bondsridderschap is op het erelidmaatschap na de hoogste onderscheiding binnen de KNVB.  Wicher werd al in 2014 benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVB, nu volgde dus deze ‘bevordering’ tot Bondsridder. De bijbehorende oorkonde en spelden werden in Zeist uitgereikt door Directeur Amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee.

  In zijn dankwoord zei Wicher Schreuders, dat hij zeer vereerd en blij was met deze hoge onderscheiding. Hij deelde zijn tweelingbroer Dik in de eer, want gedurende al die tientallen jaren heeft hij al zijn DHC-activiteiten in zeer nauwe en goede samenwerking met Dik gedaan, wat hem dan weer de ruimte gaf voor zijn KNVB-bezigheden. Vervolgens zei Wicher dat hij graag nog door was gegaan ‘in Zeist’, maar vanwege persoonlijke omstandigheden heeft besloten terug te treden. Bij DHC is hij nog steeds op de achtergrond actief. Ten slotte zei Wicher, dat hij het in Zeist dikwijls niet eens was met door het Bestuur cq de Directie genomen besluiten, maar dat hij het ook met het besluit om deze onderscheiding aan hem toe te kennen niet eens zou zijn geweest.

  De basis van Wicher’s Bondsridderschp ligt uiteraard in vele tientallen jaren vrijwilligerswerk bij DHC, waar hij vanaf halverwege de jaren ’60 al informeel actief was. Vanaf februari 1978 vervulde hij bijna onafgebroken vele verschillende kaderfuncties binnen de club, waaronder vanaf 1983 vele tientallen jaren als bestuurslid en in totaal bijna 20 jaar als voorzitter (1989-2002) en daarna diverse keren als waarnemend voorzitter. Wicher was vanaf de jaren ’80 ook lokaal actief in de Delft, met name in de Sportraad en de daaronder vallende Sectie Voetbal. Binnen de KNVB was hij vanaf de jaren ’80 actief in diverse werkgroepen en commissies, zowel in de toenmalige afdeling Den Haag, later in het District West en ook op landelijk niveau. In dat verband moet met name zijn langdurige lidmaatschap van de Reglementscommissie (1996-2013) worden genoemd. In 2013 werd Wicher gekozen in het hoogste orgaan binnen het amateurvoetbal, de Verenigingsraad, die in 2015 werd omgevormd tot de Ledenraad. Per december jl. nam hij – na in totaal 9 jaar lidmaatschap – afscheid van dat orgaan (en daarmee ook van de Bondsvergadering). Dit alles leidde nu dus tot benoeming tot Bondsridder.

  De benoeming van Wicher tot Bondsridder is een eer voor hem persoonlijk, maar kan ook worden gezien als heel eervol voor de vereniging DHC.

 • Van de Voorzitter

  Mede namens het voltallige bestuur nodig ik leden, trainers en vrijwilligers uit om op 15 januari 2023 aanwezig te zijn bij onze nieuwjaarsreceptie. Een gezellig samenzijn om met elkaar een toast uit te brengen op het nieuwe jaar en met elkaar (hernieuwde) verbindingen aan te gaan. 

  In vogelvlucht giert het na de benoeming op 7 december door mij heen, ik realiseer mij “we hebben een zware klus te klaren”. De laatste paar weken van 2022 als voorzitter van DHC waren onstuimig, informatief en leerrijk. In korte tijd is het mij heel erg duidelijk geworden dat we alle zeilen bij moeten stellen, de schouders er onder moeten zetten en op sommige momenten tot de knieën in de klei. De laatste paar weken van 2022 hebben mij inspiratie gegeven om gelijkgestemden binnen (en buiten de club te willen vinden. Men bood zich spontaan aan, waardoor mijn hoop groeit. Dit was zo’n periode waar ik tegelijkertijd door enthousiasme, wanhoop, blijdschap, moed en vrees gegrepen ben en ik mij ervan bewust ben wat een mooie vereniging wij toch eigenlijk hebben. Periode van de coronapandemie kunnen we achter ons laten en vanaf nu is het met gezonde moed richten de toekomst. Het verenigingsgevoel dat ons dichter bij elkaar zal brengen is zeker nog aanwezig en ik hoop dat wij hierin met elkaar meer verbintenis tot elkaar weten te vinden en wij ons meer met elkaar weten te verenigen. Elke betrokkenen in het bestuur staat achter deze visie en samen zullen wij hieraan vormgeven. Verdraagzaamheid, plezier, respect, waarde en waardering, maar ook groei en denken in mogelijkheden en eenheidsvorming zijn zomaar woorden die mij te binnen schieten als ik denk aan een gezonde toekomst. Dit op én ook buiten het veld!

  Helaas is er een misschien een nog groter maatschappelijk probleem waar ik toch graag bij stil wil staan, namelijk de armoede in ons land. Armoede die buiten het menselijk leed ook van grote invloed is op het huidige bestaan van veel gezinnen. De inflatie, de tekorten en hoge kosten, zorgen voor onrust en treffen ons allemaal, zo ook de club. Binnen DHC merken wij dat er ook leden zijn die helaas met armoede te maken hebben. Met mijn actieve maatschappelijke betrokkenheid, zal ik waar nodig en mogelijk potjes willen aanspreken of een luisterend zijn voor leden/ gezinnen die het even moeilijk hebben. Schroom niet, schaam je niet, blijf niet rondlopen met een dergelijk probleem. Als vereniging hebben wij per slot van rekening ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het afgelopen jaar heeft DHC ook dierbaren verloren, zij blijven altijd in het hart van de club. Namens het bestuur heb ik niet de verwachting dat een voetbalclub als DHC besturen makkelijk zal zijn. Ik wil met zoveel mogelijk mensen in contact zijn (van trainer tot lid), een hele klus, maar ik maak het graag wat dichterbij mee, zodat we vertrouwd raken aan elkaar. Het ziet ernaar uit dat er vanuit het bestuur her en der ook impopulaire beslissingen gemaakt moeten worden. Wij vragen voor begrip en vertrouwen erop dat we datgene doen wat nodig is om de ontstane problematiek het hoofd te bieden. DHC zit weliswaar in zwaar weer, maar wij wijken niet. Ik ben trots om mij voor deze mooie vereniging in te mogen zetten en met zoveel goedwillende, meedenkende en vastberaden bestuursleden en leden te mogen werken, die elke dag weer onze vereniging een warm hart toedragen. Ik heb er vertrouwen in dat wij op jouw (die dit leest) steun mag rekenen in goede, maar ook in slechte tijden. Positief 2022 afsluiten doe ik graag door alle vrijwilligers, alle betrokkenen, alle trainers en alle leden te danken.

  Mede namens het bestuur nodig ik leden, trainers en vrijwilligers uit om op 15 januari 2023 aanwezig te zijn bij onze nieuwjaarsreceptie. Een gezellig samenzijn om met elkaar een toast uit te brengen op het nieuwe jaar en met elkaar (hernieuwde) verbindingen aan te gaan. Rest mij om u allen mede namens het bestuur een goede jaarwisseling en alvast een goed, gezond maar vooral gezond en positief 2023 toe te wensen.

  Giel Grootfaam

  Voorzitter DHC

 • Jan van den Akker (1942 – 2022)

  JAN van den AKKER (1942 – 2022) 

  Ons bereikte het trieste bericht dat volkomen onverwachts op 80-jarige leeftijd is overleden

  JAN van den AKKER voormalig Hoofd- en Assistent-trainer bij DHC

   Jan begon als speler en als trainer bij onze buurman DHL. In 1992 voldeed Jan – verbaasd en vereerd – aan het verzoek om over te stappen naar DHC, waar hij vervolgens vijf seizoenen achtereen als Hoofdtrainer actief was. Net voor zijn aantreden degradeerde DHC uit de Hoofd- naar de 1e klasse, maar onder zijn leiding promoveerde DHC – via een beslissende promotiewedstrijd tegen Stormvogels – in 1994 al weer terug naar de Hoofdklasse. Daarin bleef Jan met DHC nog drie seizoenen actief als Hoofdtrainer. Vervolgens deed hij op eigen initiatief een stapje terug en werd trainer van DHC 2 en weer later van DHC 3. Een trainer met altijd aandacht voor de hele vereniging. In 2001/2002 nam hij na het opstappen van de toenmalige trainer desgevraagd het trainerschap van DHC 1 – inmiddels 1e klasser – tussentijds weer in handen, waarna hij er wonderwel in slaagde om het elftal vanuit bijna kansloze positie alsnog in de 1e klasse te houden. Na zijn officiële terugtreden bleef Jan nog jarenlang informeel – gevraagd en ongevraagd – als adviseur op de achtergrond actief voor DHC. Om uiteindelijk toch weer helemaal terug te keren op zijn thuisbasis bij DHL.

   Jan stond bekend om zijn grote passie voor de voetbalsport (maar ook voor andere sporten) en om zijn bevlogenheid, alsook om zijn belangstelling voor de mensen rondom hem. Maar hij was ook befaamd om zijn ‘gewone’ manier van doen: zijn bekende mini-potloodje en een klein stukje papier, zijn eigen meegebrachte bruine boterhammen.

  Ook na Jan’s vertrek bij DHC en daarmee zijn feitelijke terugkeer bij DHL bleef hij – tot op heden – vol belangstelling voor zijn voormalige club en vooral voor de mensen waarmee hij in die seizoenen had samen gewerkt. Altijd met een belangstellende vraag, met een lach en een anekdote of herinnering. Hij belde die mensen nog regelmatig op, of kwam hen ergens tegen als hij met zijn fiets onderweg was of ergens langs de lijn liep.

   Wij zullen ons Jan – in dankbaarheid – blijven herinneren als een bevlogen, passievol, integer, kundig, vriendelijk en vooral ook zeer menselijk mens. We zullen hem missen.

   We wensen zijn echtgenote Anneke, de (schoon)kinderen en kleinkinderen, alsmede alle andere naasten heel veel sterkte met dit grote en onverwachte verlies.

   Bestuur DHC

 • De ALV van DHC kiest een nieuw bestuur

 •  

  Van het Bestuur DHC

  Wij onderschrijven allemaal de gestelde doelstelling voor een transparante vereniging waarbij de leden centraal staan. Onze visie op communicatie is open, eerlijk duidelijk en transparant. Het jaar 2022 heeft veel uitdagingen gekend binnen de club, maar zeker ook successen geboekt. Voor het jaar 2023 en de opvolgende jaren streven wij naar positiviteit, rust en vooral duidelijkheid en groei. Wij streven ernaar om de kwaliteit van voetbal en het plezier weer centraal te stellen. Als bestuur werken wij samen als eenheid/team, zoals wij dat ook van onze clubleden in het veld verwachten. Wij zetten ons als bestuur in voor een club in (helaas wederom) slecht weer. Tijd voor anders, als eenheid staan wij met elkaar en voor elkaar voor een uitdagende maar belangrijke klus welke wij vol overgave en positieve energie zullen vormgeven. 

   Wij staan open voor alle reacties en willen nadrukkelijk een bestuur voor iedereen zijn.

   Met dank aan alle vrijwilligers en betrokkenen blijft de operationele kant bij DHC natuurlijk gewoon draaien. Dit ondanks de perikelen, de daarbij horende beperkingen en de zoveelste “bestuurscrisis”. Ook wij kunnen niet uitdrukkelijk genoeg kenbaar maken van onze dankbaarheid, aan hen die er onvoorwaardelijk voor de club zijn. Na het moeizame jaar van 2022 (die er immers bijna op zit ), willen wij als nieuw bestuur onze schouders eronder zetten en in 2023 een vliegende start maken om de club weer gezond te laten groeien naar waar we ooit stonden; “De beste club van Delft en omstreken”. Wij hopen daarbij op uw support om DHC richting de toekomst weer positief op de kaart te zetten. 

   Met sportieve groet,

  Namens het nieuw te vormen bestuur van DHC,

  Giel Grootfaam

 • Van de bestuurstafel