• Verslag ALV DHC 29-11-23

  Al weer enige weken geleden – op woensdagavond 29 november jl. – vond bij DHC de eerste ALV plaats sinds het in maart jl. aantreden van John van Zweden als voorzitter. Bij deze alsnog een kort verslag met enige foto’s.

  De vergadering werd geleid door het duo Van Zweden en secretaris Yasmine Lai. De huishoudelijke zaken werden zeer vlot en probleemloos behandeld. Er waren vooraf geen tegenkandidaten gesteld, geen voorstellen ingediend en bovendien geen enkele vraag gesteld. De diverse verslagen werden vlot behandeld en zonder enig voorbehoud unaniem goed gekeurd. Dit betrof het verslag van de vorige ALV (dat was op 27 maart 2023) en de financiële stukken. Gehoord hebbende het advies van de Kascommissie en de plannen van het Bestuur met betrekking tot het stimuleren van sponsoring, alsmede de heroprichting van een Business Club per 1 januari a.s., ging de vergadering hier vol vertrouwen mee akkoord.

  Voorzitter John van Zweden gaf aan, dat het Bestuur erg blij is, dat DHC dit seizoen weer een volwaardige seniorenselectie heeft met daarin drie teams (naast DHC 1, ook Zaterdag-2 en O23-1), terwijl Zondag-2 in de hoogst mogelijke klasse op de zondag (Reserve Hoofdklasse) uitkomt. Het beschikken over nu in totaal 9 seniorenteams – bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig seizoen – is natuurlijk ook prima te noemen. De prestaties kunnen altijd beter, maar vooralsnog is het Bestuur dit seizoen voor het 1e elftal tevreden met een plek in de middenmoot, volgend seizoen is het de bedoeling weer verdere stappen te maken. Dat geldt ook voor de jeugd, dat in kwantitatief opzicht zeker beter moet, maar in kwalitatief opzicht inmiddels weer de goede kant op lijkt te gaan. In dit kader noemde Van Zweden de beoogde medewerking van Jan Reurings en Coen van der Hoeven. Voorlopig moet de club alleen vooruit kijken, intern samen werken en zo weer een echt clubleven opbouwen. De voorzitter was uiteraard ook erg blij met de binnenkort startende nieuwe Business Club, waarvoor met name Kevin van der Krogt, Manfred Bavelaar, John Mesker, Pieter Overgaag, Sjef de Poorter, Leo Rontberg en Hans Suiker zich inzetten.

  Van het zittende Bestuur treden twee bestuursleden – een jaar na hun aantreden op 7 december 2022 – vanwege persoonlijke omstandigheden terug. Dit betreft Sohila Astitou en Max van den Hemel. De overige leden van het Bestuur (John van Zweden, Yasmine Lai, Joost Berkhout, Suzanne Lems en Joost Oprel) blijven uiteraard aan, terwijl men in gesprek is of gaat met kandidaten om het Bestuur van nu nog vijf personen weer aan te vullen. De Kascommissie – bestaande uit Ed vd Spek, Erik Zwetsloot en Michael Schreuders – werd herkozen.

  Vervolgens kwam voorzitter John van Zweden bij het agendapunt ‘Benoeming Ereleden’. Hij riep hierbij oud-voorzitter Wicher Schreuders naar voren, waarvan hij heel summier zijn vele verschillende activiteiten voor DHC in de afgelopen tientallen jaren opsomde. “Maar ook nu kunnen we nog dagelijks een beroep op Wicher doen om ons als Bestuur in wat dan ook bij te staan”, aldus de voorzitter. Precies op deze dag 30 jaar geleden (in 1993) werd Wicher door de ALV benoemd tot Lid van Verdienste, nu volgde de ALV unaniem het voorstel van het Bestuur om Wicher te ‘promoveren’ tot Erelid. Als je Wicher noemt, dan noem je onvermijdelijk tegelijkertijd ook zijn tweelingbroer Dik Schreuders. Ook hij was vele tientallen jaren als vrijwilliger actief voor DHC, onder meer bij de jeugd maar ook heel lang als secretaris. Dat laatste was hij tot op het moment van zijn eerste hersenbloeding in oktober 2020. Sindsdien verkeert Dik – die op de avond van de ALV weer in het ziekenhuis lag, maar gelukkig al weer enige weken thuis is – medisch gezien ‘in de lappenmand’, waardoor hij helaas niet meer actief kan zijn voor ‘zijn’ DHC. Ook Dik werd – precies 30 jaar nadat hij in

  1993 Lid van Verdienste werd – op voorstel van het Bestuur door de ALV unaniem benoemd tot Erelid. Toen dit nieuws Dik in het ziekenhuis bereikte, was hij geëmotioneerd, maar vooral heel trots. Een delegatie van het Bestuur zal Dik later alsnog de bijbehorende versierselen gaan uitreiken. Zowel Dik als Wicher Schreuders waren overigens niet alleen jarenlang binnen DHC actief, maar dat waren ze beiden ook daarbuiten, met name bij de Sportraad Delft en de KNVB. Dik en Wicher schreven geregeld ook voor zowel de DHC-website als voor die van Haaglanden Voetbal.

   Na nog een enkele vraag in de Rondvraag kon na iets meer dan een half uur de zeer vlot verlopen ALV door John van Zweden worden afgesloten met zijn inmiddels befaamde slogan ‘The Only Way is Up!’