• Berichten van de hervormingscommissie

 • Van de hervormingscommissie (1)

  Het Bestuur van DHC heeft in haar vergadering van 26 augustus 2021 besloten een commissie in te stellen bestaande uit Sedat Bugdaci en Aad van der Knaap. Hun taak is om het voorwerk te doen zodat de vereniging een bestuurlijke hervorming (in personele en organisatorische zin) door kan voeren. De leden zullen hierover op een uit te schrijven Algemene Ledenvergadering beslissen.

  Op dit moment kan de commissie het onderstaande aan de leden van DHC melden:

  In de afgelopen weken heeft de commissie verschillende betrokkenen gesproken. Hieruit blijkt dat er op vrijwel alle onderdelen binnen de vereniging stevige bestuurlijke sturing nodig is.

  Dat betekent dat er voor een nieuw bestuur veel herstelwerk ligt en dat er dus gezocht moet worden naar bestuursleden die specifieke kwaliteiten bezitten om de vereniging opnieuw op te bouwen. De commissie maakt voor de bestuursfuncties profielschetsen.

  Naast de persoonlijke vaardigheden van het bestuur, wordt met name van de nieuwe voorzitter verwacht dat deze een verbinder is, collegiale samenwerking kan stimuleren en een transparante bestuursstijl kan invoeren.

  Omdat voor het beoogde derde commissielid de tijdsinvestering te groot bleek, maakt de commissie nu dankbaar gebruik van de daadkracht van verschillende DHC’ers om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Een extra commissielid wordt daarom in dit stadium niet aangesteld.

  Om de vereniging weer op sterkte te krijgen, is ook van externen vertrouwen en hulp nodig. De KNVB, Gemeente Delft en sponsoren worden hierom gevraagd.

  Indien er meer bekend is zal de commissie dat op deze site publiceren. De commissie is bereikbaar via dhcbestuur2021@gmail.com

 • Van de hervormingscommissie (2)

  6 oktober 2021

  De commissie die het voorwerk doet zodat de vereniging een bestuurlijke hervorming (in personele en organisatorische zin) door kan voeren, kan het onderstaande aan de leden van DHC melden:

  De voorlopige conclusie na de gesprekken met verschillende betrokkenen in september is, zoals eerder gemeld, dat er voor een nieuw bestuur veel herstelwerk te doen is.

  Echter, ook als organisatorische verbeteringen worden doorgevoerd, staat de vereniging voor grote uitdagingen voor de toekomst. Het gaat dan over samenhang en binding met de vereniging, financiële stabiliteit, positionering binnen het Delftse voetbal, vrijwilligersbeleid en de accommodatie.

  Nieuwe bestuursleden kunnen pas beginnen aan hun taak als duidelijk is wat van hen wordt gevraagd. Door de leden, maar ook door de KNVB, Gemeente Delft en sponsoren. De commissie is inmiddels met hen in gesprek. De wens is om na een grondige analyse van de vereniging tot een duidelijke, toekomstgerichte bestuursopdracht te komen.

  De leden hebben op een uit te schrijven Algemene Ledenvergadering (ALV) de beslissende stem. De verwachting is dat deze in november kan worden gehouden.

  Indien er meer bekend is zal de commissie dat op deze site publiceren. De commissie is bereikbaar via dhcbestuur2021@gmail.com.