• Vereniging

 • Bestuur

  FunctieNaame-mail adres
  VoorzitterLuiten, P.H.G voorzitter@dhc-voetbal.nl
  SecretarisSchreuders, D.A. d.a.schreuders@live.nl
 • Commissies

  CommissienaamLeden
  Jeugdcommissie
  VTC
 • Mission Statement

  Wij hebben voor DHC een Mission Statement geschreven, In dit Mission Statement proberen wij duidelijk te maken wat wij verachten van de leden van DHC en wat de leden van DHC van ons mogen verwachten.

  Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben, dan kunt u ten alle tijde één van onze bestuursleden aanschieten.

  Mochten wij het nodig achten, dan zullen wij ons Mission Statement aanpassen. Op dit moment vindt u hier versie 2019.01

 • Vrijwilligers

  Met ingang van het seizoen 2019/2020 hebben we er voor gekozen dat alle leden betrokken worden bij de verschillende taken die er binnen onze club vervuld moeten worden. In de vrijwilligersbijlage vindt u de uitleg van ons vrijwilligersbeleid.

  In de bijlage leggen wij uit hoe wij de werking van onze vrijwilligers zien

  U kunt het formulier met taken uitprinten en inleveren bij de leider/trainer van het team waarin uw kind speelt.

  31 oktober open wij alle formulieren binnen te hebben en de indeling te kunnen maken.

  Als u het formulier op 31 oktober nog niet ingeleverd hebt, zullen wij u de  € 75 vrijwilligersbijdrage in rekening brengen

 • Aanmelden bij DHC

  Aanmelden bij DHC kan hier via een aanmeldformulier. U bent nog geen lid als u zich aan meldt, maar dit formulier zorgt .er voor dat we in gewsprek komen en naar aanleiding van het gesprek, bepalen we samen wanneer iemand lid kan worden van DHC