• Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 december 2022

                                                   

  Uitnodiging

  Algemene Ledenvergadering DHC

   Datum & tijd: 7 december 2022 – 19.30 uur

  • Locatie: Clubgebouw DHC – Sportring 2 – 2616 LK Delft
  • Alleen toegankelijk voor leden. Aanmelden kan via secretaris@dhc-voetbal.nl

   Agenda Algemene Ledenvergadering DHC 7 december 2022

  1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
  2.  Verslag/notulen van de ALV dd. 19 januari 2022
  3. Bestuursbeleid/Jaarverslag 2021/2022 (vanaf ALV 19 januari 2022)
  4. Financiën
  5. Jaarverslag 2021/2022  
  6. Verslag Kascommissie
  7. Begroting 2022/2023.
  8. Verkiezing nieuw bestuur
  9. Verkiezing Kascommissie
  10. Rondvraag

   Toelichting bij de Agenda

  Mochten er vanuit de leden aanvullende agendapunten gewenst zijn, dan kan hiervoor een verzoek worden ingediend bij het secretariaat via secretaris@dhc-voetbal.nl, uiterlijk op woensdag 30 november 2022, met een korte omschrijving en toelichting.

   De stukken behorende bijagendapunten 2 en 3 zullen vanaf het begin van de vergadering beschikbaar zijn en/of mondeling worden toegelicht tijdens de ALV.

  Ten aanzien van agendapunt 4 kunt u vanaf woensdag 30 november 2022 het jaarverslag 2021/2022 en de begroting 2022/2023 opvragen. Hiervoor stuurt u een mailtje naar: secretaris@dhc-voetbal.nl.

  Ten aanzien van agendapunt 5 het volgende. Conform de oorspronkelijke intenties en afspraken is het interim-bestuur aftredend. Het interim-bestuur is langer aangebleven dan oorspronkelijk bedacht en draagt graag het stokje over aan een nieuw bestuur. Individuele leden van het interim-bestuur kunnen zich wel weer kandidaat stellen, net als alle andere leden van de vereniging. Alle kandidaten kunnen zich -individueel of als lijst- en in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement, per email via secretaris@dhc-voetbal.nl aanmelden bij het Bestuur tot en met uiterlijk woensdag 30 november.

  Voor de Kascommissie zijn Ed vd Spek, Erik Zwetsloot en Michael Schreuders aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen conform artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement schriftelijk (email secretaris@dhc-voetbal.nl) worden ingediend bij het Bestuur tot en met uiterlijk woensdag 30 november.

   Toegang tot de ALV

  Tot de ALV hebben uitsluitend leden toegang. Een jeugdlid (t/m O19) kan worden vertegenwoordigd door zijn/haar ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger. Anders dan zoals voornoemd (door een jeugdlid naar zijn/haar eigen ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger) kan – conform art. 32 HR – het stemrecht niet worden overgedragen, dus ook niet met een volmacht.

   Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers vragen wij u aan te melden door een mail te sturen naar: secretaris@dhc-voetbal.nl.

   Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld!  

   

 • Ariston ’80 trekt deels in bij DHC

 • ARISTON ’80 TREKT DEELS IN BIJ DHC

  Na jarenlang een goede samenwerking te hebben gehad bij DVV Delft kon ARISTON ‘80 niet meer de ruimte krijgen die het graag had gewild om wedstrijden af te werken. Hierdoor waren zij genoodzaakt als vereniging om op zoek te gaan naar een andere externe locatie om te voetballen naast de vertrouwde thuisbasis op het sportcomplex X van de TU Delft.

  ‘Bij onze zoektocht zijn we uitgekomen bij een van de bekendste voetbalverenigingen uit de omgeving, DHC.’ Aldus Jelle Schotanus, die samen met Romy de Bruine belast was met de zoektocht naar een geschikte locatie om te trainen en wedstrijden te spelen. ‘Met 21 elftallen zijn we misschien wel de grootste vereniging van Delft. De velden op sportcomplex X moeten we ook delen met Taurus en De Oude Schoen en dat vormt dus een enorm probleem. We kijken daarom enorm uit om het prachtige complex van DHC te mogen gaan gebruiken met onze teams en zullen sturen op een gezonde, duurzame samenwerking met DHC.’ Er zullen per week 2 tot 3 elftallen een wedstrijd spelen op het terrein aan de Brasserskade en nog meer teams zullen doordeweeks gebruikmaken van de velden voor een training. Op 12 november zijn de eerste wedstrijden van v.v. ARISTON '80 te bewonderen op de velden van DHC. 

   Van Peter Ormskerk, de voorzitter van DHC, is bekend dat hij altijd al op zoek was naar voetbalpartners om meer leven in de brouwerij te krijgen op het DHC complex. Het is alom bekend dat DHC in een dal zit wat leden en sportieve prestaties betreft. ‘Maar wellicht is dit het prille begin van iets moois maar de toekomst zal het uitwijzen.’ De voorzitter blijft voorzichtig optimistisch.

 • Belangrijk bericht over het spelregelbewijs

  BELANGRIJK BERICHT OVER HET SPELREGELBEWIJS

  De KNVB is met ingang van het seizoen 2014/2015 gestart met de invoering van het spelregelbewijs. Alle spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1998, zijn verplicht het spelregelbewijs te halen vóór 1 juli van het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 17 jaar bereiken. Het doel van het spelregelbewijs is om sportiviteit & respect te bevorderen. Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel. Bovendien vergroot het juist toepassen van de regels de kans dat je als team winnend het veld verlaat. Het maakt voetballers namelijk van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in én begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter.

   Via de website www.voetbalmasterz.nl kun je via e-learning het spelregelbewijs halen. De site besteedt aandacht aan de spelregels in 20 spelsituaties die in het voetbal het meest voorkomen. Ook als je (nog) niet je spelregelbewijs hoeft te halen is deze site zeker de moeite waard. De oefentoetsen mag iedereen maken zo vaak hij wil. 

   Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van het spelregelbewijs. Je registreert je via de website van voetbalmasterz.nl met je KNVB account, dus met het e-mailadres waarmee je bij DHC (en dus ook de KNVB) geregistreerd staat.

  Na registratie doorloop je vervolgens 5 levels. Elk level heeft tien vragen. Je moet ieder volgend level 1 vraag meer goed beantwoorden. Heb je alle 5 de levels doorlopen dan volgt de eindtoets. De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden. 

   Spelers kunnen dus met hun KNVB account inloggen bij voetbalmasterz.nl om het spelregelbewijs te behalen. Heb je nog geen KNVB account? Registreer je dan eerst via de website van voetbalmasterz.nl of via de voetbal.nl app.

   Als spelers het spelregelbewijs niet halen, mogen zij geen wedstrijden spelen. Het spelregelbewijs dient voor aanvang van het betreffende seizoen - dus voor de eerste officiële wedstrijd - in je bezit te zijn. 

  •  Alle spelers die tijdens het seizoen 18 jaar worden. Deze spelers moeten voor aanvang van het seizoen, 1 september, in het bezit zijn van het spelregelbewijs.
  • Spelers die na hun 17jaar voor de eerste keer lid worden van de KNVB. Deze spelers moeten binnen 6 wedstrijden na het lid worden van de KNVB in het bezit zijn van het spelregelbewijs.  

   Je kunt inloggen met je KNVB-account op de website van voetbalmasterz.nl. Heb je nog geen KNVB-account? Dit kun je aanmaken via de voetbal.nl app of via de website van voetbalmasterz.nl met het e-mailadres waarmee je bij DHC geregistreerd staat. Let dus op: vooral bij veel jeugdspelers is dit het e-mailadres van een van beide ouders/verzorgers. 

  Voor aanvang van het seizoen waarin je 18 wordt dien je dus in het bezit te zijn van het spelregelbewijs. Je hebt tot 1 september, voor de start van het voetbalseizoen, de tijd om het spelregelbewijs te halen. Zorg dus dat je op tijd begint met het halen van je spelregelbewijs. Na 1 september heb je nog een paar wedstrijden de tijd om het spelregelbewijs te halen. Je bent dan wel in overtreding en hiervan wordt per wedstrijd een aantekening in het systeem van de KNVB gemaakt. Haal je het spelregelbewijs niet op tijd, dan mag je vervolgens geen wedstrijden meer spelen totdat je in het bezit van het spelregelbewijs bent. Tevens ontvang je een (forse) boete die wij aan de speler doorbelasten.

    Verdere informatie over het spelregelbewijs is te vinden op www.voetbalmasterz.nl

  Heb je nog geen KNVB account? Maak er dan een aan. Dit kan door je met het emailadres waarmee je bij DHC staat te registreren via de website van voetbalmasterz.nl of via de voetbal.nl app.

 • We zijn al begonnen

  We zijn al begonnen

  DHC JO 16 en 17 zijn al gestart met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Waarom zo vroeg? DHC JO16 speelt op 27 augustus al de eerste wedstrijd om de beker tegen FC Eindhoven. Vervolgens wordt in competitieverband op 3 september aangetreden tegen FC Dordrecht. Een goede voorbereiding is het halve werk en de trainers zullen er alles aandoen om een goed elftal tussen de lijnen te brengen. Op woensdag 3 september werd er op veld 2 door DHC 4 – een nieuw team bij DHC dat onder leiding staat van John van Zweden – en DHC JO17  getraind. Op het hoofdveld werden de spieren van DHC 3 en de veteranen losgemaakt. Een foto impressie staat hieronder.