• Download hier het vrijwilligers formulier

 • Vrijwilliger bij DHC

  DHC is voor een groot deel afhankelijk van haar vrijwilligers. Omdat het steeds moeilijker wordt deze vrijwilligers te vinden en te binden, komt het werk wat over blijft op steeds minder mensen terecht. Met ingang van seizoen 2023/2024 zal DHC daarom een vrijwilligersbijdrage in het leven roepen wat vervolgens elk seizoen daarna zal terug komen.

   De werking van dit vrijwilligersbeleid komt in het kort op het volgende neer:

  • Ieder lid is verplicht iets voor de vereniging te doen
  • De verplichting is af te kopen middels een bijdrage van € 75.00 per seizoen
  • De vrijwilligersbijdrage wordt separaat aan u gefactureerd indien u op 15 september van elk nieuw seizoen nog niet heeft aangegeven wat u voor de club zou willen doen.
  • Iedereen is verplicht 1 van de mogelijke taken te vervullen
  • Bij jeugdleden wordt of kan deze verplichting overgenomen worden door ouders/verzorgers

  Indien je geen bijdrage wil betalen, dien je voor 30 september uit eigen beweging een mail te sturen naar de ledenadministratie@dhc-voetbal.nl onder vermelding van:

  • voor- en achternaam, geboortejaar kind
  • voor- en achternaam, geboortejaar, M/V  vrijwilliger
  • team spelend lid
  • Voorkeur dag en tijdstip
  • keuze van vrijwilligerstaak (geen garantie mogelijk)
  • lid zijn van een commissie (gehele seizoen)
  • voorkeur aangeven van de commissie
  • jeugdleider / trainer (gehele seizoen)
  • Aanbrengen / verzorgen van een sponsor / sponsoring
  • niveau aangeven
  • kantine dienst 2 x 4 uur
  • fluiten van jeugdwedstrijden (4x)(grensrechter)
  • Schoonmaakwerkzaamheden 4 x 2 uur
  • Onderhoud terreinen en gebouwen 2 x 4 uur

  Kantine, kantineonderhoud en schoonmaakwerkzaamheden zijn onbeperkt mogelijk, overige werkzaamheden zijn afhankelijk van de mogelijkheden.

  • Indien je de werkzaamheden hebt uitgevoerd, komt er geen rekening van € 75,00 vrijwilligersvergoeding.
  • We houden zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren, echter kan DHC dit niet garanderen.
  • Als je een ander idee hebt om de club te helpen, dan kan je dit natuurlijk aangeven in je mail.
  • Niet spelende leden zijn vrijgesteld van deze verplichting.
  • Je vrijwilligerstaak wordt tenminste 14 dagen van te voren ingepland en afzeggen kan in uitzonderlijke gevallen tenminste 72 uur van te voren
  • Kom je niet op het afgesproken moment, dan wordt de vrijwilligersbijdrage alsnog gefactureerd.

  De ontvangen vrijwilligersbijdrage gebruikt de club voor o.a.:

  • Inhuren van een vrijwilligers coordinator
  • Inhuren kantine personeel
  • Inhuren onderhoudspersoneel
  • Verantwoording in de ALV

  Vrijwilligerswerk wordt een vast onderdeel van het intake gesprek bij het inschrijf-gesprek of ander overleg. Een ieder mag zoveel vrijwilligerswerk doen als hij/zij wil. Vergeten wij je in te delen, dan heb je recht op teruggave van je vrijwilligersvergoeding.

  Bij lid worden van DHC:
  Bij inschrijving moet je als nieuw lid direct aangeven welke vrijwilligerstaak je zou willen uitvoeren. Dit zal direct vastgelegen worden op het inschrijfformulier.

  Als nieuwe lid kan er ook gekozen worden voor de vrijwilligersbijdrage te betalen van €75.00 (per seizoen). Naar het volgende seizoen heeft ieder lid de kans weer om voor 15 september zich in te schrijven voor een vrijwilligerstaak.

  Facturering:
  De vrijwilligersbrijdrage zal rond 15 oktober van elk seizoen gefactureerd worden via de standaard Sportlink/ClubColletct Procedure.

   

  Als je niet komt opdagen, is DHC helaas direct genoodzaakt om de factuur van het verschuldigde bedrag te doen versturen.

   

 • Vrijwilligers van DHC